lütfen bekleyin

Etik Kural ve Sorumluluklarımız

etik kurallarımız, etik sorumluluklarımız, etik kural ve sorumluluklarımız

Kurumsal Bilgiler / Etik Kural ve Sorumluluklarımız

Etik Kural ve Sorumluluklarımız
Müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesine özen gösterilir.

1.    Yasal Sorumluluklarımız
Tüm çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur.

Tüm çalışmalarımızı yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit uzaklıkta yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimiz yerine getirilir.

2.    Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi yurttaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı şekilde hareket ederek sivil toplum örgütlerine, kamu yararına olan hizmetlere, bu konulara uygun faaliyetlere maddi manevi katılım gösterilir. Rüşvet ve/veya komisyon alınmaz, ticari nezaket kurallarını ve maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler teklif edilmez, verilmez ve kabul edilmez. Dolaylı, üstü kapalı veya açıkça herhangi bir karşılığa bağlanan hediyeler alınmaz.

3.    Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla müşterilerimizin gereksinimlerine en kısa zamanda, en doğru şekilde yanıt verilmesi amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda gerekli kalite standartlarını oluşturup takip edilmesi sağlanır. Hizmetlerimiz, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda müşteriye sunulur, müşterilerimize saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde adil bir yaklaşım sergilenir.

4.    İş Arkadaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İş Arkadaşlarımız, birbirlerinin özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını engelleyecek bir ortamı oluşturmaz. Çalışanlar birbirlerine dürüst ve adil davranır, ayrımcılıktan uzak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. İş arkadaşlarımız birbirlerinin bireysel gelişimi için gerekli çaba ve desteği gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer almak istedikleri toplumsal faaliyetlere gönüllü olmalarını destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki denge gözetilerek davranır. İş arkadaşlarımız farklı cinsiyet, din veya ırktan olduğu gerekçesiyle ayrıcalık göstermez, farklı cinsiyet, din veya ırktan olunması durumunda ayrıcalık gösterilmesini teklif etmez. Cinsiyet, din veya ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz almaz ve/veya vermez.

Eğer cinsiyet, din veya ırk farklılıkları nedeniyle birbirlerine ayrıcalık gösterirse veya herhangi bir çalışanın fiziksel veya duygusal dokunulmazlığını ihlal eden davranışlar sergilerse bu tutuma tolerans gösterilmeyeceğini bilir.

Bu gibi durumlarda ilgili kurul olayı inceler ve değerlendirir. Bu tür davranışlar haklı nedenle işten uzaklaştırmayla sonuçlanabilir.

5.    Star Yazılım Ofisine Karşı Sorumluluklarımız
Star Yazılım Ofisi sürekliliğine öncelikle önem vererek ve paydaşlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda gereksiz ya da yönetilemez risklerin alınmasından kaçınılır. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edilir. Star Yazılım Ofisine ait kaynak ve varlıklar, çalışanlar tarafından yetki ve sorumlulukları dahilindeki işleri yerine getirilirken verimlilik ve tasarruf bilinciyle kullanılır.
Herhangi bir işleme ilişkin belge, fatura ve benzeri kayıtlar doğrulukla tutulur, üzerinde tahrifat yapılmaz veya gerçekleri saptıracak şekilde değiştirilmez.

6.    Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlar tedarikçi ve iş ortaklarımıza kendisinden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır. Bu kapsamdaki yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli özen gösterilir ve iş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgiler özenle korur.

7.    Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Yalnız yasal ve etik olan alanlarda rekabet edilir. Haksız rekabete girilmekten kaçınılır. Gizli ve/veya açık olarak rakiplerimizle ilgili kötüleyici ve olumsuz tavırlar sergilenmez. Rekabet, toplumun yararını hedefleyen sınırlarıyla sürdürülebilir kalkınmaya araç olarak görülür.

8.    Yöneticilerin Sorumlulukları
Harita Kayıt Merkezi yöneticilerinin, çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, Harita Kayıt Merkezi yönetici düzeyindekiler:
o    Etik kuralları destekleyen şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
o    Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
o    Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
o    Kendisine danışıldığında yol göstermekten ve iletilen tüm bildirimleri ön yargısız olarak dikkate almaktan,
o    Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek biçimde yapılandırılmasını sağlamaktan,
o    Adil ve rekabetçi ücret politikaları uygulamaktan, etkin ve nesnel performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmekten,
o    Belirli sürelerde çalışanların etik kurallarla ilgili eğitilmesini sağlamaktan birinci olarak sorumludur.

175 TL'den başlayan fiyatlarla haritalara şimdi kaydolun

Yıllık paketlerimizden bir tanesini seçin, haritalara kaydolarak arama motorlarındaki yerinizi hemen alın.

Şimdi Kayıt Ol
YUKARI